Nye boliger til Mursejler

I forbindelse med projektet på Nyborg Slot skulle hovedbygningen renoveres og tårnet skal forhøjes. I den forbindelse vil Mursejlernes redepladser under taget gå tabt, i det mindste i etableringsfasen og måske for evigt. Derfor tog jeg kontakt til bygherre og andre aktører og mødte en vis velvilje.

De nye kasser til Mursejler. Foto: Peter Pelle Clausen.


1: Mursejlerne skal genhuses.
Derfor blev der lavet kasser og de blev opsat på Politistationen, der ligger nær ved, i 2018. Det er rækkehuse og der er 50.
Trods afspilning, viste det sig at kasserne nok var opsat for sent og har måske været “for nye”. Derfor blev de nok inspiceret og besøgt af Mursejlerne, men de ynglede enten ikke eller i meget begrænset antal.
I år valgte man så at opsætte et stillads helt tæt på kasserne lige i yngletiden. Så samme resultat som sidste år.
Dog er der mange gamle huse i byen, og de gamle fugle har ikke haft problemer med at finde nye ynglesteder. Hvor de før var ret samlet om slottet, med mindre grupper fordelt i byen, er de nu ret fint fordelt over hele byen. Det er mit indtryk at bestanden er uændret.

Kassen inspiceres. Foto: Peter Pelle Clausen.


2: Mursejlere på det nye tårn.
Jeg har haft kontakt til arkitekten på det nye tårn. Det er planen at der laves særlige “mursten” med indflyvningshul og baglem til ringmærkning, som bygges ind i det nye tårn.
Dette fordi tagskægget, hvor de ynglede tidligere ikke er en del af det nye look.
Det lyder ret godt, men ord kan være billige, og der er vist ret mange andre problemstillinger med det slotsprojekt.

Mursejler på træk ved Østerøsø den 12. september 2019. Foto: Søren Gjaldbæk.

Det skal blive spændende at følge Mursejlerne i Nyborg næste år (Red.).

Tekst: Peter Pelle.