Nye regler på DOF Fyns facebook-side

Der har været en del diskussion om billeder af sårbare og sjældne fugle tæt på deres reder. På bestyrelsesmødet i DOF Fyn den 18. marts  blev emnet behandlet.
 
 
Det må man godt - Stæren er ikke hverken sårbar eller sjælden. Foto: Søren Gjaldbæk.
 
"Billeder og video af sjældne og sårbare fuglearter på og ved redestedet tillades ikke og vil blive fjernet.
Netop disse fuglearter er ofte sårbare for forstyrrelser, og billeder kan give øget færdsel omkring redestedet.”
 
I bestyrelsen er vi generelt glade for de mange meget forskellige fotos af fynske fugle, som bliver lagt på DOF Fyns facebook-side. Billederne er jo en meget håndgribelig dokumentation for glæden ved fuglene, og vi synes også, at det er tydeligt, at glæden gives videre til alle dem, som flittigt besøger siden - liker og kommenterer.
 
 
Vandrefalk, tæt på redekassen på Fynsværket. Ingen problem med at fotografere falkene her - de har vænnet sig til mennesker og deres trafik. Andre steder kunne det være et problem - man skal tænke sig om. Foto: Tina Kierkegaard Hansen.
 
Facebook-siden bliver på den måde et fint inspirations- og udstillingsvindue for DOF Fyn og generelt fugleinteressen på Fyn. Men netop derfor er det ekstra vigtigt, hvilke billeder som lægges op på siden.Derfor har bestyrelsen nu skærpet reglerne, så vi ikke i vores udstillingsvindue viser redesteder frem, som er sårbare over for alt for meget interesse, færdsel og dermed risiko for forstyrrelser. Men i den nye formulering har vi samtidig ophævet et konsekvent forbud mod billeder af rovfuglereder. Dette skyldes at f.eks. en del Tårnfalke og Vandrefalkene på Fynsværket formentlig ikke påvirkes af færdsel.
 
Vi håber, at I vil tage godt imod de nye regler og hjælpe os med at få dem til at virke.
 
Det giver sig selv, at DOF Fyns web også følger ovenstående retningslinjer.
 
Tekst: Henrik Kalckar Hansen, formand for DOF Fyn.