Nyt fra bestyrelsen, 24. juni 2020

DOF Fyns bestyrelse holdt møde den 24. juni i foreningens lokaler i Bellinge. Der var fornemt selskab, idet direktøren for DOF, Sigrid Andersen, deltog i forhandlingerne.

Havrevimp. Foto: Poul V. Rasmussen.

Man diskuterede blandt andet

    • Sjældne og/eller sårbare ynglefugle
    • Nyt fra DOF
    • Forholdene ved Brændegård Sø
    • Opfølgning på DOF’s nye feltprojekt
    • Forslag om at lave et ”Naturråd” for Fugleværnfondens reservater

Læs referatet her.