Nyt fra bestyrelsen - 12. august 2019

DOF Fyns bestyrelse holdt møde den 12. august. Man drøftede bl.a. arbejdet i Naturpolitisk Udvalg, sjældne/sårbare fugles forhold på Fyn, udvikling af Keldsnor Fuglestation - KNF og forveksling af mågearter i Assens Kommune. Man kan læse referat fra mødet her.

 

Ingen ynglepar af Pirol på Fyn i år. Foto: Ole Bo Olsen.

##