Nyt fra bestyrelsen - 17. juni 2019

Et af de vigtige punkter som blev diskuteret på mødet var Naturstyrelsens skovning om foråret i skovene ved Gulstav, og i øvrigt også andre steder i landet, bl.a. Gribskov og i Sønderjylland, med betydelige konsekvenser for såvel fuglelivet som botanikken i skovene.

Naturstyrelsen er åbenbart beskåret så meget i sine ressourcer, så skovning om foråret skønnes nødvendig!?

Havrevimp. Foto: Søren Gjaldbæk.

 

Men vi finder det nødvendigt at reagere, så Henrik Kalckar har i samarbejde med Naturpolitisk Udvalg sendt en mail, hvor vi endnu engang udtrykker vores bekymring over forårsskovning og konsekvenserne for biodiversiteten i skoven. Niels Andersen naturpolitisk Udvalg og Kommune kontakt i Svendborg har allerede sendt én kritisk mail angående skovningen. Læs her om DOF’s sammen med 12 andre grønne organisationers fælles holdning til et helt nødvendigt kursskifte i forvaltningen af statens naturarealer.

Havrevimp. Foto: Søren Gjaldbæk.

DOF Fyns Facebook bliver flittigt brugt, og der lægges dagligt mange flotte fuglebilleder op, som vidner om at glæden ved at se på fugle trives på Fyn. Men for at komme uheldige episoder i forkøbet, så finder bestyrelsen det nødvendigt at indskærpe, at fuglene i Naturbeskyttelsesloven er beskyttet mod forstyrrelser omkring deres rede steder. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at der ikke lægges billeder op af truede eller sårbare yngelfugles rede steder eller billeder taget i umiddelbar nærhed af disse.

Kell Grønborg og Henrik Kalckar.

##