Nyt fra bestyrelsen - 7. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. marts 2019

Mødet startede med at bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

Formand: Henrik Kalckar Hansen

Kasserer: Niels Bomholt Jensen

Sekretær: Michael Mosebo Jensen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jens Bækkelund

Esben Eriksen

Kell Grønborg.

Desværre har Steen Lauritsen ønsket at forlade bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

Mødet bar præg af Steen Lauritsens beslutning om udtrædelse af bestyrelsen, idet dennes hidtidige arbejdsområder måtte uddeles til andre, ligesom den ledige plads i bestyrelsen skulle besættes af en af de 3 valgte suppleanter til bestyrelsen. Formanden retter henvendelse til suppleanterne.

Det hidtidige DOF-medlem af Fåborg-Midtfyn kommunes grønne råd, Steen Bach Henriksen har ytret ønske om udtrædelse af rådet. I stedet for ham har Karl Top lovet at indtræde i Det grønne Råd i Fåborg Midtfyns kommune.

Vedrørende generalforsamlingen den 19.2.2019, udtryktes tilfredshed med afviklingen og fremmødet af medlemmer af DOF Fyn. Der blev af Niels Andersen holdt et meget fint foredrag om Vibens trængsler i dette land.

Der er ved Kelds Nor Fuglestation nedsat en arbejdsgruppe med medlemmerne Hans Rytter, Søren Bøgelund, og fra bestyrelsens side Niels Bomholt, og denne overvejer eventuelle andre mulige medlemmer.

Formanden har fået en opfordring om et samarbejde om ture til Vigelsø med Naturstyrelsen. Vi ønsker at deltage, første gang 12.5.2019, hvor Jens Bækkelund kan deltage, samt en tur i efteråret 2019 hvor Niels Bomholt kan deltage. Søren Strandgaard vil blive kontaktet for nærmere planlægning.

Niels Bomholt berettede om fund af nyt Havørnepar i Egebjerggård Storskov. Lilly Sørensen, sonderer terrænet med hensyn til redekoordinator.

Mødet afsluttedes med gennemgang af regnskabet ved kassereren.

Venlig hilsen

Henrik Kalckar Hansen og Kell Grønborg

##