Nyt fra bestyrelsen, den 1. oktober 2020

Torsdag den 1. oktober mødtes bestyrelsen i foreningens lokaler på ved Rasmus Rask-skolen i Bellinge, hvor der ventede en lang dagsorden.

Havrevimp. Foto: Stoffer Jaeger.

Man behandlede blandt andet

  • Sjældne og/eller sårbare ynglefugle, herunder giftdrabene på Tåsinge
  • Nyt fra ringmærkerne på KNF
  • Coronaerstatning fra Friluftsrådet som kompensation for aflyste arrangementer
  • Velkomstbrev til nye medlemmer
  • Evaluering af arrangementet om feltprojektet Punkttælling 2.0
  • Ø-undersøgelsen 2020-2021

Man kan læse referatet fra mødet her.

Søren Gjaldbæk.