Nyt fra bestyrelsen den 11. august 2022

Sommerferien er for de flestes vedkommende en saga blot og den daglige dont genoptaget - således også bestyrelsesarbejdet i DOF Fyn. Bestyrelsen holdt møde i foreningens lokale den 11. august.

081722hvidjd

Havrevimpe. Foto: Jane Ditzel.

Man diskuterede blandt andet

  • Fjordens Dag
  • Økonomi
  • Ø-undersøgelsen 2021-22, herunder afrapportering
  • Ungdomsarbejdet og Ørneklubben
  • Nyt fugletårn ved Broby Enge

Man kan læse referat fra mødet her.