Nyt fra bestyrelsen den 16. juni 2022

Der blev afholdt  bestyrelsesmøde den 16. juni i foreningens lokaler på Rasmus Rask Skolen i Bellinge.

061722hvidflj

Havrevimpe. Foto: Flemming Johansen.

Man drøftede blandt andet:

  • Bemanding af Keldsnor Fuglestation
  • Boligbirding, medlemstal og DOFbasen
  • Skarv regulering ved Nakkebølle
  • Ungdomsarbejdet.
  • Ø-undersøgelsen 2021-2022.
  • medlemsarrangement DANMARKS FUGLE GENNEM 200 ÅR, en 25. oktober.

Læs referatet fra mødet her.