Nyt fra bestyrelsen den 21. september 2021

Den 21. september var der (som overskriften måske antyder) møde i DOF Fyns bestyrelse - et fysisk et af slagsen - det blev afholdt i DOF Fyns lokale på Rasmus Rask-Skolen i Bellinge.

093021havrels

Havrevimp. Foto: Leif Sørensen.

Man diskuterede blandt andet

  • Mulig ynglende Engsnarre ved Elmelundskoven, eventuelle plejetiltag? (Der er forlydender om op til 10 sent syngende fugle i det nordvestfynske område/red.).
  • Ø-undersøgelsen 2021-22.
  • Ekskursioner samt nye tiltag til cafe-aftener, nu hvor vi igen må mødes fysisk.
  • Den kommende generalforsamling, februar 2022.
  • Beretning fra Fjordens Dag - desværre nåede nyt om Fjorden Dag ikke ud til DOF Fyns medlemmer.
  • Bjørnemosesagen.
  • DOF’s Repræsentantskabsmøde i november.

Læs referatet fra mødet her.