Nyt fra bestyrelsen den 8. februar 2021

Endnu engang tvang covid-19-situationen DOF Fyns bestyrelse til at mødes virtuelt - lidt ufestligt, kan man mene, men som nævnt før sparer bestyrelsen på udgifter til transport og forplejning.

021221havre1sg

Havrevimp. Foto: Søren Gjaldbæk.

Man diskuterede blandt andet

  • Status på sagerne, hvor døde fugle skal undersøges for eventuel forgiftning, fugleinfluenza eller skudrester. Vi har en del hængepartier med DTU og fødevarestyrelsen - Havørne, Stor Hornugle og Musvåger. Bemeldte institutioner har tilsyneladende et sort arbejdspres, blandt andet på grund af corona. Vi presser på…..
  • Generalforsamlingen, der vil blive afholdt virtuelt.
  • Hvordan sikrer vi en bedre formidling af lokale naturpolitiske tiltag til hjemmesiden.
  • Ø-undersøgelsen 2021-2022.
  • Økonomi.

Læs referatet fra mødet her.