Nytårsbirdrace 2024 - resultat

Af Søren Gjaldbæk

Årets nytårsbirdrace blev vanen tro afholdt i to klasser, en klimaklasse, hvor man kun måtte transportere sig ”benzinfrit” og en åben klasse, hvor alle transportmidler var tilladt. Vejret var ikke venligt stemt - småregn og blæst meget af tiden.

Klimaklassen havde 7 fynske deltagere, blandt andet vinderen på landsplan Kristoffer Hansen med imponerende 90 arter. Ruten gik fra Odense og op langs Odense Fjord til Enebærodde. De bedste arter blev Bjergpiber, Bjergvipstjert, Islandsk Ryle og Stenvender. De giver sig selv, at de fleste af de fugle, man forventer at kunne finde, hvis man havde tiden med sig, kom i bogen. Sjovt nok undgik Vandrefalk og uglerne at komme på listen, så der er potentiale for forbedring næste år! Vandrefalken blev set i sin kasse på Fynsværket af en anden deltager. Vejret taget i betragtning må det af og til have været en kold omgang på cyklen. Til lykke til Kristoffer.

070124islandsksg

Islandsk Ryle - den fynske klimavinder måtte cykle helt til Enebærodde for at få de på listen. Foto: Søren Gjaldbæk.

De øvrige fynske klimabirdere landede med et sted mellem 45 og 72 arter, hvilket kan være svært nok, hvis man bevæger sig til fods eller på cykel. Bedste art blev Tajgasædgås, set af begge deltagere på Langeland.

070123bjergvipsg

Bjergvipstjert - den blev set af tre af deltagerne i klimaklassen - alle tre i Odense-området. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vinderen af den åbne klasse på landsplan blev eksilfynboen Tim Hesselballe Hansen - nu bosat i Fredericia, der satte rekord med 101 arter - hovedparten set på Nordfyn og i Odense Fjord. Tim havde stort besvær med at finde Stor Skallesluger, men det lykkedes i det sidste lys ved Odense Ås udløb, hvorefter der lige var tid til nogle Rørhøns (Grønbenede) ved Skovsøen. Dagen sluttede med Stor Hornugle på Fredericiakanten. De bedste af de fynske arter blev Rødtoppet Fuglekonge ved Flyvesandet og Mosehornugle (to styk) i Slambassinet. Også til lykke til Tim.