Ø-undersøgelsen - Plakat

Nu er der kun godt en måned til at DOF-Fyns store Ø-undersøgelse påbegynder optællingerne på de fynske ikke-brofaste øer og udvalgte kystlokaliteter. Vi ser frem til mange spændende oplevelser og aktiviteter i felten, og til at projektet kan være med til at give et aktuelt overblik over de ynglende kystfugle i det fynske område.

Det er vigtigt både for optællere og for DOF-Fyn, at der i forbindelse med feltarbejdet skabes gode relationer til ejere, lokalbefolkning og myndigheder. Optællerne vil derfor så vidt muligt kontakte ejerne af de øer og kystlokaliteter, som de besøger; i de tilfælde hvor der er mange ejere eller vi ikke kan finde ejeroplysningerne, så ønsker vi at gøre opmærksom på det forestående feltarbejde ved brug af den her viste plakat:

Scan

Plakaten er tænkt anvendt til ophængning lokalt på nogle af de lidt større øer, som indgår i ø-undersøgelsen. Plakaten kan hentes HER.

Du kan hjælpe os med at udbrede kendskabet til projektet og de aktiviteter, som kommer til at foregå i dit nærområde forbindelse hermed, hvis du vil sætte plakaten op lokalt eksempelvis ved havnen, ved den lokale købmand eller andre steder, hvor andre øboere kan se den.

Vi følger Naturbeskyttelseslovens anvisninger for færdsel, hvis ikke vi har opnået yderligere tilladelser fra ejeren af det aktuelle optællingsområde. Vi har naturligvis indhentet de nødvendige tilladelser fra myndighederne til at færdes i og foretage optællinger i områder, hvor der er indført adgangsbegrænsninger.

Vi ser frem til at optællerne mødes med velvilje og forståelse for deres aktiviteter med at registrere ynglefuglene.

På vegne af styregruppen
Steen Lauritsen