Ølund og Firtalsstrand

DOF Fyn afholder tur til Firtalsstrand og Ølundgård torsdag den 27. februar 2020 kl. 8.30

Vi mødes på parkeringspladsen ved Mellemstykket, hvor vi starter med at spejde efter vadefugle på vadefladen set fra parkeringspladsen samt danner os et indtryk af andefuglene i Mellemstykket. Vi går derefter mod fugletårnet ved Firtalsstrand, hvor vi på engarealet ser efter de forskellige andefugle og gæs, der givet er i området.

Strandskade er en mulighed. Foto: Kell Grønborg.

Måske er Klyden kommet set i lyset af den milde vinter, vi har haft i år.  Normalt kommer den først i marts måned. Forhåbentlig vil der være Viber at finde. Men ellers er det mest Bramgæs og Grågæs, ligesom der vil være en del Troldænder, Taffelænder, Pibeænder, Gravænder, og mange Blishøns. Måske er der gang i Grønbenet Rørhøne, ligesom der formodentlig vil være Storspover.

Der er normalt mange Storspover ved Ølund. Foto: Kell Grønborg.

Ved 10 -10.30 tiden begiver vi os langs vejen mod Ølundgård-fugletårnet. Vi betragter vandområderne på begge sider af vejen.

Vi håber også på at se rovfugle, helst Havørn og Vandrefalk, gerne fouragerende. Der er givet også Musvåge og Tårnfalk at finde.

 

God mulighed for Havørn. Foto: Kell Grønborg.

I fugletårnet vil vi indtage kaffe og vores medbragte formiddagsmad.

Jeg regner med, at turen slutter ved 12-13-tiden.

Vi ses derude, Kell Grønborg, tlf. 2091 1506