Ølundgård og Firtalsstranden, Søndag den 27. februar kl. 8.00

Af Henrik Kingo

DOF Fyn afholder tur til Ølundgård og Firtalsstrand søndag den 27. februar 2022 kl. 8.00.

022522foto1hka

Eng ved Ølundgård / Firtalsstranden. Foto Henrik KIngo.

Vi mødes på parkeringspladsen ved Mellemstykket, hvor vi starter med den medbragte kaffe eller te - turlederen søger for smurte rundstykker. Fra parkeringspladsen danner vi os et indtryk af andefuglene i Mellemstykket. Vi går derefter mod fugletårnet ved Firtalsstranden, hvor vi på engarealet ser efter de forskellige andefugle, gæs og vadefugle, der givet er i området.

022522foto2hka

Rørskov med lappedykkere. Foto Henrik Kingo.

En kort tur den 18. februar gav mange gode arter, bl.a. Grågås, Bramgås, Troldand, Taffeland, Pibeand, Krikand, Gråand, Knarand, Spidsand, Hvinand, Gravand, Lille Skallesluger, Toppet Lappedykker, Gråstrubet Lappedykker, Storspove, Blishøns, Skarv, Fiskehejre, Sanglærke samt diverse småfugle.

022522foto3

Mellemstykket Foto: Henrik Kingo.

Ved 10-10.30-tiden begiver vi os langs vejen mod Ølundgård-fugletårnet. Vi betragter vandområderne på begge sider af vejen, her skulle vi gerne høre og måske se Skægmejser. Vi skulle også gerne opleve diverse rovfugle, hvor både Havørn, Musvåge og Tårnfalk skulle være sikre arter. Måske er vi heldige med Vandrefalk og Blå Kærhøg - og måske en tidlig Rørhøg.
Turen forventes at slutte ved 12-tiden, men hvis der er gang i fuglene kan turen blive længere.
Husk at medbringe kaffe eller te samt fodtøj der kan klare vand og mudder.

Tilmelding sker til Henrik Kingo Andersen, mobil 2860 3392 - send gerne en sms.