Omkringfarende Trane

Af Søren Gjaldbæk

Den 20. april var Leif Bisschop-Larsen en tur i Tryggelev Nor, hvor en flok på 10 Traner trak forbi.

051122tranerlbl

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det - Trane nummer to fra venstre har tre farveringe på hvert ben. Foto: Leif Bisscchop-Larsen.

Et grundigt gennemsyn af fotos afslørede, at en af dem bar farveringe. Zoomer vi ind på fuglen, kan man se ringene, og zoomer vi yderligere ind kan vi tilslutte os Leif, som skrev: ”Farveringene tydede jeg ud fra billedet som: venstre ben: brun?, blå, blå. højre: rød, sort, gul/grøn./Tre på hvert ben. Og det gav så bonus i form af oplysning om den unge tranes færden i sit første leveår.”

051122tralbl

Den ringmærkede Trane. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Bonussen kom, da en henvendelse via fuglering.dk til iCORA - det står for internetbased craneobservation ring arcive - i Tyskland afslørede, at Tranen blev ringmærket som ikke flyvefærdig unge den 29. juni 2021 i Schuenhagen tæt ved Rügen. Den blev aflæst regelmæssigt i området frem til den 4. oktober 2021, næste aflæsning var fra det vestlige Tyskland i perioden 26. oktober til den 3. november, hvor den var i følgeskab med to gamle fugle - formodentligt forældrefuglene - og 2000 andre Traner. Den 19. februar 2022 blev den aflæst i Frankrig tæt ved grænsen til Luxembourg. Den 7. april var den nået til Skåne i Sverige i selskab med mere end 5000 Traner, inden den så to uger senere blev aflæst af Leif på Sydlangeland. Her var der kun 9 følgesvende. Traner yngler først, når de er 5-6 år gamle, så den har endnu nogle år til at føjte rundt og se sig omkring - det kan de unge angiveligt godt lide, jeg kan ikke længere huske, om jeg selv havde det sådan!