Onsdagstur til Skjern Enge den 15. maj

Mødested: Hestholmtårnet, ved Skjernåvej mellem Skjern og Lønborg kl. 8.00.

Skjern enge er et af Danmarks sikreste steder at finde Pomeransfugle på. Navne som Falbækvej og Grønæltevej har en god klang i ørerne på de fleste fuglekiggere, her holder fuglene ofte til.

Pomeransfugl.

Det er planen at vi mødes i fugletårnet kl. 8. De fleste har nok lyst til en kop kaffe efter de mange kilometer fra Fyn til Vestjylland. Vi begynder med at spejde ud over engene og søområderne fra tårnet.
Her er mulighed for at se flere rovfuglearter, mågefugle, terner og gæs og ænder. Forhåbentligt er der fouragerende Skestorke i engene.

Skestork.

Når vi er klar til det, sætter vi os i bilerne og kører ud i området og spejder efter bar-marker, hvor Pomeransfuglene hyppigt raster og fouragerer. Vi holder selvfølgelig også øje med vadefugle, der kan være mange Hjejler på markerne, og måske dukker der en sjældenhed op blandt vaderne.

Vi kører til Pumpestation Nord, hvor der er glimrende toiletforhold og udsynsmulighed over ådalen. Jeg tror det her bliver tid til frokosten.

Pomeransfugl.

Jeg regner med, at vi også aflægger fugletårnet nær ved Lønborggård et besøg. Der er her gode chancer for gæs og andefugle, samt hyppigt Skestorke.

Vi har tidligere sluttet turen af ved Skænken Sø nær ved Tarm, hvor der hyppigt er pardannende Rørhøge, Sydlig Blåhals og mulighed for Fyrremejse, Rørsanger og Sivsanger, ligesom Savisanger er hørt derude.

Blåhals.

Herefter går turen atter til Fyn.

Tekst og foto: Kell Grønborg.