Onsdagstur til Skjern Enge den 6. maj 2020

Ja den planlagte Kell Grønborg tur tirsdag den 5. maj til Skjern Enge var jo af gode grunde aflyst!

Pomeransfugl, Grønæltevej. Foto: Jan Erik Hansen.

Næsten alle kan jo lide at blive beundret – så for ikke at skuffe de mange Pomeransfugle og få klager over det, så valgte Jette Gandrup og Jan Erik Hansen at lave vores egen tur, med en enkelt dags forsinkelse onsdag den 6. maj. Vi havde jo et godt oplæg i Kells beretning fra 2019, så vi var på Falbæksvej kl. 08.00 og klar med kamera og kikkert. Et godt råd fra en sjællandsk fuglekigger ledte os direkte til en flok på ca. 20 Pomeransfugle på et bart stykke mark på Grønæltevej – så ca. 8.20 havde vi de første billeder. Efter mødet med Pomeransfugle, en flok ryler på ca. 100, Bomlærke, Gul Vipstjert og en hel del Viber, gik turen videre til Hestholmtårnet, hvor vi igen havde lykken med os bl.a.  Fjordterne med munden fuld, Skestork, Grågæs, Stær, Landsvale og Knopsvane.

Skestork, Skjern Enge. Foto: Jan Erik Hansen.

Ved Skænken Sø fik vi et par Rørhøge og en Rørdrum, der godt nok var på modsatte side af søen, desværre uden for fotoafstand.

Så prøvede vi lige af ved Tipperne for at se, om vi kunne være heldige med Kobbersneppe og Brushane… her fik vi igen Skestork.

Brushane, Tipperne. Foto: Jan Erik Hansen.

Vi kiggede flere steder efter Blåhals, men den fik vi ikke at se eller høre nogen af stederne.

Vi talte ca. 40 arter så det var bedre, end vi turde håbe.

Alt i alt en fantastisk tur som kun kan anbefales!

Stor Kobbersneppe, Tipperne. Foto: Jan Erik Hansen.

Vi Skulle hilse Kell fra Pomeransfuglene og sige, de gerne vil se ham næste gang!

Tekst: Jan Erik Hansen