Oplev Ederfugletrækket på Dovns Klint

Hver år kan et af de flotteste forårsfugletræk opleves på nært hold fra Dovns Klint. Her passerer i tusindevis af Ederfugle tæt forbi land eller endda over land. Sammen med Gedser Odde er Dovns Klint nok Danmarks bedste sted at opleve Ederfugletræk.

DSC 8316

Den ene flok efter den anden runder klinten. Billedet er ikke beskåret for at give den bedst mulige gengivelse af oplevelsen. 

Ederfugletrækket er en af de helt store årlige oplevelser om foråret. Trækket er stort, det kommer tæt på og farver og lyset skifter på fuglene i takt med tiden på dagen eller det omskiftelige forårsvejr.

Trækket er mest intenst fra solopgang, hvor Ederfuglene starter rejsen mod ynglepladserne i den Botniske Bugt. De runder ofte sydspidsen og fortsætter mod øst eller sydøst for senere på dagen at passere Hyllekrog og Gedser. På de store dage trækker Ederfuglene hele dagen.

DSC 8271

Som trækket opleves på vej op på klinten. Billedet er ikke beskåret for at give den bedst mulige gengivelse af oplevelsen. 

På de dage ser man let mere end 10.000 fugle runde klinten. Her har man mulighed for at se ned på dem, have dem i øjenhøjde eller kigge op på dem. En god sydvestenvind giver dem en god medvind, men også masser af fart, og man kan virkelig blive overrasket over, hvor hurtigt trækket passerer. De flyver snildt 60-70 km/t, men det gør de andre fugle også. Pludselig overraskes man af en flok Lommer, en Kjove eller en flok Pibesvaner, der drøner henover hovedet på en.

DSC 8242

Hov...to Havørne. Billedet er ikke beskåret for at give den bedst mulige gengivelse af oplevelsen. 

Søndag den 8. marts var Ederfugletrækket gået i gang, og det blev blandet op med lidt andre arter, men diversiteten stiger de næste par uger. Det blev dog til en enkelt Rødstrubet Lom, flere Alke, en enkelt Lomvie, ganske få Havlitter og småflokke af Sortænder. Over land var der Havørne og Vandrefalk. Indtrækkende Musvåger, Sangsvaner og lærker og bare masser af forår i luften i form af Viber, Stære, Hvide Vipstjerter og Tornirisker.

Alke

Alke trækker øst over skumtoppene.

De næste par uger topper Ederfugletrækket, men der vil være Ederfugletræk at se frem til begyndelsen af april, hvor det hurtigt klinger af.

Trækket rummer en overvægt af hanner, da der er et underskud af hunner. Hunnerne har været fredet siden 2015, hvor man grundet kraftig tilbagegang i bestandene - primært på grund af fuglekolera - valgte at frede hunnerne. I 1990 anslog man at vinterbestanden i Danmark var 800.000. Det år blev der nedlagt 150.000 Ederfugle i Danmark. 2000 blev bestanden vurderet til 320.000 - i år 2000 blev der skudt 75.000 Ederfugle. I dag skønnes bestanden at være på 400.000-500.000 fugle, og i 2018 var jagtudbyttet på 25.000 Ederfugle.

DSC 8423

En Vandrefalk over Gulstav Klint skaber lidt adspredelse til Ederfugletrækket.

Kombination af sygdom og stor jagt var mere end bestanden kunne tåle. Ederfugle er længe om at blive kønsmodne og får relativt små kuld. De danske farvande er overvintringsområde for ca. 30% af den nordvesteuropæsiske Ederfuglebestand.

Tilbage er der kun at minde om at kigge efter Kongeederfugl i flokkene - god obs.

Tekst: Esben Eriksen