Oplev flyvende Rørdrummer

Rørdrummen er en højt specialiseret fugl, der det meste af året lever det stille liv, hvor man sjældent ser den. Den foretrækker at spadsere rundt ude dybt inde i rørskoven, hvor den takket være sine farver er godt skjult.

Image from iOS 2020 05 12T171933901

Rørdrum på vej til fiskeplads. Foto: Jan Nielsen

Rørdrummen foretrækker våde rørskove med rørbræmmer, der grænser op til åbent vand. Her kan man være heldig at se den fiske fra rørskovskanten. Fra marts til maj giver den sig til kende på sin karakteristiske pauken, der minder om den lyd der opstår, når man puster i en tom flaske, men den ses dog kun sporadisk.

Det kan være mere end svært at vurdere, hvor mange Rørdrummer, der pauker i et område, medmindre de kortlægges samtidigt. Studier af Rørdrummer fra England og fra Vejlerne i Nordjylland, hvor individerne dels blev optalt ved almindelig registrering og dels ved at optage fuglene og sammenligne spektrogrammer, viste at en del hanner skifter paukepladser. Således blev bestanden vurderet i Tømmerby Fjord til 25-31 paukende hanner, mens spektrogrammer viste, at der maximalt var 15 hanner.  

På Sydlangeland finder man den tætteste bestand i det gamle ”Fyns Amt” – her er der rig mulighed for at høre Rørdrummen mange steder. Fra midt i maj til midt i juni har man også alle muligheder for at se Rørdrummer, hvis man er det rigtige sted.

Et af de rigtige steder på Sydlangeland kunne være Gulstav Mose eller Tryggelev Nor. Her yngler Rørdrummen, og fra midt i maj har Rørdrummen unger - og de er sultne. Så sultne, at Rørdrummen ikke har tid til at benytte sin foretrukne strategi, at vandre rundt i rørskoven. Der er brug for ”fast-food”, og den kan kun leveres, hvis Rørdrummen flyver mellem reden og fiskepladserne.

Image from iOS 2020 05 12T171938651

Rørdrummerne kan lige nu opleves omkringflyvende på Sydlangeland. Foto: Jan Nielsen

Det er denne adfærd, der fra midten af maj og en måned frem giver helt unikke muligheder for at opleve Rørdrummen omkringflyvende i dagtimerne.

Ved Gulstav Mose er det naturlige valg fugletårnet, men chancerne er lige så gode, hvis man går på vejen nord og øst om mosen. Ofte vil man se Rørdrummen lette og flyve fra A til B i mosen, men lige så ofte ser man, at den letter og flyver til andre vandhuller i nærheden.

Det samme gør sig gældende i Tryggelev Nor. Her kan fugletårnet ved hovedsøen i Tryggelev Nor være en mulighed, men også stien, der deler Salme Nor og Tryggelev Nor samt stendyssen ved Mini-museet, er giver gode observationsmuligheder.

Det hele afhænger af Rørdrummens ynglesucces. Sidder der 3-4 sultne unger, så skal der hentes mange fisk og padder, og så er der garanti for Rørdrum.

En Rørdrum han kan have flere hunner, men han er ikke nogen stor familiefar. Hunnen klarer opfostringen af ungerne alene.

Tekst: Esben Eriksen