Ørne-Kig-Konkurrence

I anledning af ”ØRNENS DAG” den 28. februar 2021 - læs om denne her - og at vi i år pga. corona-restriktioner ikke kan afvikle et fysisk arrangement på Stige Ø, har DOF Fyn valgt at udfordre folk til en konkurrence ved selvstændigt ørne-kig på forskellige lokaliteter.

021821havls

Ung Havørn over Brændegård Sø - altid et flot syn - benyt Ørnens Dag som inspiration til en tur - der var 118 Havørne rundt i det fynske i weekenden den 13.-14. febrúar, så der er mange muligheder. Foto: Leif Sørensen.

Reglerne for deltagelse i konkurrencen er overskuelige:

  • Kør til en af disse lokaliteter:

                                                             Stige Ø, Østre Kanalvej 14, 5000 Odense C

                                                             Gyldensteen Strand, Langø 1, 5400 Bogense

                                                             Tarup-Davinde, Langagervej 1, 5220 Odense SØ

                                                             Brændegård Sø, Brændegårdsvej 22, 5600 Faaborg

                                                             Fønsvang, Fønsvej v/ kirken eller fugletårnet, 5580 Nørre Aaby

  • Hvor mange lokaliteter Man må gerne tælle ørne på mere end en lokalitet
  • Tæl alle de ørne du ser. HUSK: noter hver enkelt fugl med

                                                             lokaliteten og tidspunktet for observationen

                                                             NB: Observationer af Kongeørn skal fotodokumenteres

  • Starttid er kl. 08.00 på søndag den 28. februar 2021
  • Sluttid er kl. 16.00 samme dag
  • Er du tilmeldt dofbasen.dk indtaster du blot alle dine observationer

                                                             som vanligt og senest kl. 21 sd.

  • Er du ikke tilmeldt dofbasen skriver du dine observationer med angivelse

                                                             af sted og lokalitet i en mail, som du sender til

                                                             borge.lrasmussen@gmail.com senest kl. 21 sd.

                                                             Husk at anføre navn, adresse og telefonnummer.

  • Efter kl. 21 vil alle observationer af ørn blive gennemlæst
  • Afgørelsen Den der har set flest ørne på dagen, er vinder af DOFFyns

                                                             præmie, et gavekort til www.naturbutikken.dkkr. 300,-

                                                             Skulle der være flere observatører med samme højeste antal

                                                             sete ørne, vil der blive foretaget lodtrækning blandt disse.

  • Vinderen vil få direkte besked.

021821havbraendegardsv

To unge Havørne over Brændegård Sø - hvis isen, som det ser ud, er smeltet den 28. februar, skulle der være gode chancer for at se en del Havørne på den lokalitet. Foto: Steen Vagner.

Vi ønsker alle en god ”Ørnens Dag”, og håber mange vil finde det både sjovt, fornøjeligt og dejligt med en anderledes ”Ørnens Dag” med en tur ud i det blå for at spejde efter de store vinger! Alle spørgsmål angående dagen kan rettes til undertegnede på telefon 22 21 60 20 både før og på selve dagen, eller skriv en mail til borge.lrasmussen@gmail.com.

Tekst: Børge L. Rasmussen.