Ørneklubben - DOF's børneklub

Af Børge L Rasmussen

DOF Fyn Inviterer herved alle 6 – 12 årige til en dag med fuglekig, søndag den 8. maj kl. 9 – 15. Det sker ved Fugleværnsfondens reservat Bøjden Nor, Dyndkrogvej, 5600 Faaborg.

041222orneklub

Efter at have studeret fuglene fra fugleskjulene går vi en tur op til naboens gårdsplads og have, hvor der serveres boller og saftevand. Skulle det være dårligt vejr, er der mulighed for at komme inden for.

Er vejr og vind til det, kan der ses ringmærkning af fugle i haven. På gårdspladsen vil der være mulighed for at lære noget om trækfuglenes lange og farlige rejser, ved at man deltager i Svalespillet.

Arrangementet er gratis – dog beder vi om tilmelding af hensyn til traktement – voksne ledsagere / større børn er også velkomne.

Venlig hilsen Henrik – Michael - Mieke og Børge

Tilmelding på: Mobil: 22 21 60 20 eller mail: borge.lrasmussen@gmail.com