Ørnens Dag den 25. februar 2024 - referat

Af Jette Gandrup

Så er der atter gået et år og vi har afholdt Ørnens Dag på Stige Ø ved Odense Fjord.

Dagen startede 7.30 med opsætning af Ørneskilt omkring Roklubben og videre ud til parkeringen ved Stige Ø, så interesserede kunne finde vej op på den nordligste bakke, hvor vi havde sat 2 informationstelte op med hjælp fra alle de fremmødte frivillige – fantastisk med så god hjælp.

Det ene telt var bemandet med Ørneklubbens frivillige, og her var der rig mulighed for børnene til at tegne og male og finde poster ude i terrænet.
Desuden serverede man varm kakao, hvilket var en stor succes for både store og små. Det var en ret kold dag med regn det meste af tiden.

050324telt1

Der var mange besøgende i teltet. Foto: Jette Gandrup.

I det andet telt var der mulighed for at se plancher med forskellige fugle og få forskelligt læsestof/ blade og brochurer med hjem.
Der var stor interesse at kigge på plastlommerne med fjer i. Henrik Mørup havde taget et par plastlommer med ørnefjer i og hængt op. Det var armsvingfjeren fra henholdsvis en fuldvoksen Havørn og fra Fuglekongen. Det gjorde stort indtryk på publikum.

Der kom rigtig mange besøgende gennem hele dagen og alle frivillige var i gang både i teltene, ved kikkerter og teleskoper. Alle spejdede efter Havørn, som desværre først tog sig sammen til at vise sig lige omkring kl. 14, hvor vi så småt begyndte at pakke sammen og folk begyndte at gå ned til bilerne. Enkelte var dog heldige at se Havørn.

050324fol2jga

Udsigt over fjorden - vejret var lidt træls. Foto: Jette Gandrup.

Havørnen genindvandrede i 1995 og bestanden har siden været i god fremgang. I 2023 har man optalt 149 par Havørne i Danmark – og ifølge optællere har vi på Fyn 30 -32 par. Der er en fin artikel om Havørnen i Fugle & Natur februar 2024.

Man kunne dog i dagen løb nyde synet af Mosehornuglens optræden på skråningen ned mod Sorthusene og høre Lærkesang foroven. Desuden var der Blishøns, Pibeænder, Troldænder og Stor Skallesluger på vandet. Af andre fugle så man en stor flok Bramgæs, Almindelig Ryle, Musvåge, Tårnfalk, Blå Kærhøg og en lille Jernspurv. Der har højst sandsynligt været flere fugle, som vi ikke lige har nået at få øje på.

Alt i alt en fantastisk dag og masser af besøgende på trods af, at det var regnfuldt og blev hundekoldt i dagens løb.