Ørnens dag på Stige Ø. Søndag den 24. februar 2019

Frivillige fra DOF Fyn opstiller og bemander informationsteltet, som er i læ for vestenvinden, ved gascontainerstationen på den nordligste bakketop på Stige Ø. Der vil blive oprettet og bemandet fremskudte observationsposter i nærheden af vandkanten og tæt på vågen ind mod å-udløbet i tilfælde af en tiliset fjord. Herfra er der gode muligheder for at se de imponerende havørne, samt mange andre spændende fugle.

Havrn

Havørne ved Odense Fjord. Foto: Søren Gjaldbæk

I informationsteltet vil der, ud over muligheden for en god snak om fugle, være mulighed for at se de nyeste brochurer og foldere m.v. fra DOF. Endvidere vil der være opslag med foto og oplysninger om de mest gængse fuglearter på fjorden ved vintertide.

TILMELDING 

Intet krav om tilmelding

KONTAKT Børge Rasmussen, 22 21 60 20

MØDESTED 

Kør til P-pladsen ved hovedindgangen til Naturområdet Stigeø, Østre Kanalvej. Herfra følges skiltningen om til gas-containerstationen. 

GPS 55.456, 10.4296

Stige