Ornitose

... eller "Papegøjesyge", har bredt sig i Danmark på det seneste. Sygdommen kan smitte fra fugle til mennesker, er for det meste mild, men er man i forvejen svagelig, kan den medføre dødsfald. Den seneste melding fortæller om 4 dødsfald i Danmark.

Ornitose proveudtagning

Udtagning af prøver for ornitose / "papegøjesyge" ved foderbrædtet. Ved udtagning af prøverne skal der benyttes værnemidler i form af støvmaske og handsker. (Foto: Bodil Rytter)

For at kortlægge udbredelsen af sygdommen blandt vilde fugle har Statens Serum Institut iværksat en pilotundersøgelse, hvor nogle få ringmærkere indsamler prøver fra foderbrædter og andre lokaliteter hvor fugle samles i store tal. Resultaterne fra pilotundersøgelsen bliver brugt til at vurdere, om der bør laves en større undersøgelse af sygdommens udbredelse. Læs mere på www.dof.dk om emnet

Ornitose er en anmeldepligtig sygdom.

Af Hans Rytter