Overvågning af fugleinfluenza

Gennem flere år har medlemmer af "Ringmærkergruppen Fyn" indsamlet AIV-prøver fra vildlevende vandfugle. Prøverne udtages med en steril vatpind i kloakken på fuglen.

Formålet med projektet er at overvåge, om bestandene bærer rundt på influenzavirus, der potentielt kan ramme tamfugle. De fleste husker sikkert dengang da hønsene ikke måtte komme ud, og skulle befinde sig indendørs eller i overdækkede hønsegårde.

Der findes flere forskellige virustyper med hver deres smittegrad. De mest smittefarlige er dem, der giver anledning til forholdsregler for transport og handel med fjerkræ, samt restriktioner for fjerkræhold.

Der indsamles årligt ca. 500 prøver på landsplan. På Fyn indsamler vi årligt ca. 30-40 prøver fra vandfugle fra forskellige lokaliteter. Prøverne sendes til Veterinærinstituttet DTU i Kgs. Lyngby, hvor de bliver analyseret.

Der er lige kommet svar på den første sending, der bestod af 5 prøver fra knopsvaner på Østfyn.

Heldigvis var der ingen spor af fugleinfluenza.

Mvh. RYT