Overvågning af fugleinfluenza 2021

Fugleinfluenza spøger også i landet i denne vinter. Som tidligere år, deltager Fyns Ringmærkergruppe i overvågningsprogrammet ved af indfange primært vandfugle, kragefugle og rovfugle til udtagning af kloakprøver til test for fugleinfluenza. Prøvetagningen på levende fugle styres af Ringmærkningscentralen og prøverne analyseres på Statens Serum Institut.

Solvmage 2021 02 20

Sølvmåge

I dette efterår er der heldigvis endnu ikke konstateret fugleinfluenza i de indsendte prøver fra Fyns Ringmærkergruppe.

Arbejdet er et element i den statslige overvågning. Prøveudtaningsperioden afsluttes her midt i december.

Tekst og foto: Hans Rytter