Overvågning af fugleinfluenza blandt vildtlevende vandfugle

I lighed med tidligere år, deltager flere af Ringmærkergruppen Fyn's medlemmer i indsamlingen af AIV-kloakprøver fra vildtlevende vandfugle. Dette arbejder er et vigtigt element i overvågningen af situationen omkring fugleinfluenza.

De seneste dage er der kommet laboratoriesvar på et antal prøver fra Sydfyn, Østfyn og Odense, og de viser heldigvis alle, at der ikke er konstateret spor efter de to agressive typer af fugleinfluenza (H5 og H7) Der er fundet en Gråand med en mildere type.

Rapporten over resultaterne af overvågning i 2018 er endnu ikke publiceret...

Graand 20191107

Gråand der er ved at blive ringmærket og få udtaget kloakprøve til AIV (Foto: Hans Rytter)

Tekst: Hans Rytter