Planlagt naturområde ved Odense Fjord i fare

Kerteminde Kommune havde planer om at opkøbe 60 hektar landbrugsjord ved Dræby Fed for at omdanne det til et vådområde til gavn for den trængte natur i Odense Fjord. Pris: 11 millioner kroner.

Fjorden var tidligere en af landets mest fuglerige områder, som nu er hårdt plaget af kvælstofudledning fra de tilstødende landbrugsområder. Det planlagte vådområde skulle spare fjorden for 2539 kilo kvælstof om året.

Det viser sig nu, at kommunen er blevet overhalet indenom af Lindø Port of Odense, som har købt jorden. Udviklingen kom som en stor overraskelse for borgmester Kasper Olesen, som man kan læse her.

040721lindosg

Udsigt til Lindø fra Stige Ø. Foto: Søren Gjaldbæk.

DOF Fyn har sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet udsendt nedenstående pressemeddelelse, der også er sendt til Odenses borgmester Peter Rahbæk Juhl, som også er næstformand i Lindø Port of Odenses bestyrelse. Lindø Port of Odense ejes af Odense Kommune, der i øvrigt i en biodiversitets handleplan har afsat 70 millioner kroner blandt andet til indsatser omkring strandengene ved Odense Fjord.

Pressemeddelelse fra Dansk Ornitologisk Forening Fyn, DN Fyn og Friluftsrådet Fyn kredsen:

Natur- og friluftsforeninger er rystede over Lindøs opkøb af planlagt naturområde

Lindø Port of Odense har netop sat en stopper for etablering af et meget nødvendigt naturområde på Dræby Fed ved at købe området for næsen af Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune ville ellers hjælpe Odense Fjord, hvis natur er kraftigt nødlidende, ved at etablere et nyt, stort naturområde på Dræby Fed.

Naturområdet skulle ”slå flere fluer med et smæk” ved at fjerne kvælstof som skader fjorden, og give nye levemuligheder for titusindvis af strandfugle, som er flygtet fra Odense Fjord på grund af manglende levesteder samt give naturoplevelser for mange mennesker.

Odense Fjords natur er i den grad nødlidende. Fjorden er blevet amputeret for 24 kvadratkilometer livsvigtige levesteder i form af vadefladearealer, øer og strandenge, der er inddæmmet og opdyrket. Det har ført til at mindst 50.000 fugle er flygtet fra fjorden og at padder, insekter og planter i stort antal er forsvundet.

Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er rystede over  Lindø Port of Odenses handlemåde. Når samfundet ønsker at støtte nødlidende natur, kan det ikke være rigtigt at en stor virksomhed som Lindø går ind og overruler samfundets interesser ved at overbyde for at tjene mål, som kunne opfyldes lige så fint andre steder. Lindø er på mange områder blevet behandlet godt af samfundet. Nu er det på tide at give lidt igen!

Foreningerne vil gøre alt hvad der står i deres magt for at Odense Fjord skal få det bedre. Vi kan ikke være tjent med at et område, som kommunen ønsker at udvikle (genskabe) til højt målsat natur skal ende som industriarealer.

I denne situation bør Lindø Port of Odense udvise samfundssind!