Polsk besøg i Spodsbjerg Havn

Af Søren Gjaldbæk

Tidligere blev Kaspisk Måge og Middelhavsmåge betragtet som en underarter af Sølvmåge, i dag betragtes de som selvstændige arter. Kaspisk Måges kerneområde er i det centrale Asien, men den bredte sig til området omkring Det Sorte Hav og videre til Hviderusland og Polen. I dag yngler der nogle få par i Tyskland, den polske bestand skønnes at være på godt 3000 par. Den ses ofte i Danmark og også i DOF Fyns område, hvor de fleste observationer er fra Langeland, men den er truffet over det meste af Fyn, især når der har været en mågefreak på besøg. Hvis man ikke er rutineret kan man let overse den.

011023kaspiskfhn

Kaspisk Måge fra Polen, 23. september 2023, Spodsbjerg Havn. Foto: Flemming H. Nielsen.

Den 23. september besøgte Flemming H. Nielsen og Ole Lilleør Spodsbjerg Havn, som er et vores hot-spots for Kaspisk Måge. De fandt et ringmærket eksemplar, der fik ring på den 27. maj 2021 lidt syd for Warszawa. På det tidspunkt var den ikke flyvefærdig og således i dag i sit tredje kalenderår, hvor den blev aflæst i Spodsbjerg små 760 km fra ringmærkningsstedet. Den er aflæst i Spodsbjerg Havn i august og september i alle dens kalenderår. I havnen er der alene i perioden fra den 10. til den 23. september set 6 forskellige Kaspiske måger; 3 1k, 1 2k, 1 3k - den ringmærkede - og en 4k+.

011023kaspfhn

Kaspisk Måge, P: 84A, 3k fra Polen, 23. september 2023, Spodsbjerg Havn. Foto: Flemming H. Nielsen.

Mon ikke mange af vores Kaspiske måger har polsk oprindelse?