Polsk ryle aflæst på Thurø

Af Lars Kirk

Jeg har lige fået en tilbagemelding fra Ringmærkningscentralen på en Almindelig Ryle, som jeg har indsendt sidste sommer. Jeg havde egentligt glemt alt om den. Men nu, flere måneder efter, har de svaret.

020423alm4lk

Almindelig Ryle,  ..4? 19. juli 2022, Thurø Rev. Foto: Lars Kirk.

Jeg var på Thurø rev den 19. juli 2022 og så en ringmærket Almindelig Ryle startende med et 4-tal (et billede), men resten af ringen var desværre dækket af en sten, så den kunne jeg ikke aflæse.

020423alm28tlk

Almindelig Ryle, 28T, 21. juli 2022, Thurø Rev. Foto: Lars Kirk.

To dage senere tager jeg på revet igen, i håb om at genfinde den. Fandt den ikke, men fandt 28T, som er fuglen der blev aflæst, og som der er kommet en rapport på. En del af metalringen kunne også aflæses. Rylen fulgtes med 90 andre almindelige og to Krumnæbbede Ryler.

020423alryfllk

Almindelig Ryle, 28T er en af dem!. Foto: Lars Kirk.

Som jeg læser svaret, så er den blevet fanget og ringmærket i Polen i sit 3. kalenderår eller senere - den er altså udklækket i 2020 eller tidligere - for så knap to døgn senere at blive aflæst på Thurø Rev. Fløjet 535 km stik vest på to døgn.

020423kort

Vi har før set Almindelig Ryle med ”plastik-flag-ring” som 28T, blandt andet ved Østerø Sø og Flyvesandet - de er alle mærket i det polske projekt, som mærkede Thurø-fuglen. Plastikflag bruges også på andre arter, for eksempel terner. Red.