Polsk Ryle ved Flyvesandet

Jeg har gennem mange år kommet på Flyvesandet og selvfølge lig set de store flokke af Almindelig Ryle, der raster på Agernæs Flak om efteråret. Jeg har aldrig tænkt over, hvor fuglene kom fra, men gået ud fra. Hovedparten af rylerne yngler i området fra Østgrønland, Island, de Skandinaviske fjelde og den russiske og sibiriske nordkyst. De trækker så til vadehavet via den østatlantiske trækrute. Den gå jo ikke umiddelbart forbi Nordfyn.

Almindelig Ryle, 1k, Flyvesandet, den 29. oktober, 2019. Foto: Peter Sand.

Den 29. oktober fotograferede Peter Sand en Almindelig Ryle med en hvid fane på det ene ben med teksten ”C70”. En kontakt til Mikkel Laustsen, Zoologisk Museum, gav straks den oplysning, at den var mærket i Polen, og den 17. december kom ”den fulde rapport”, hvoraf det fremgår, at der tale om en ungfugl, der blev mærket lidt øst for Gdansk den 2. september. Der er ingen andre meldinger af fuglen end den fra Flyvesandet.

Den unge ryle var 2. september, 2019 nær Gdansk, knap to måneder senere ved Flyvesandet.

Overskriften lyver - engrylen yngler i Polen så måske er den polsk, eller også er det en russisk fugl, der er trukket gennem Østersøen, jeg ved det ikke. Måske er alle rylerne på Flyvesandet trukket fra Rusland eller Sibirien gennem Østersøen?

Almindelig Ryle, Flyvesandet. Foto: Søren Gjaldbæk.

Tekst: Søre Gjaldbæk.