Pomeransfugletur onsdag den 15. maj 2019

14 friske doffere havde valgt at være på plads i Hestholm fugletårnet i Skjern Enge på en solbeskinnet morgen. Efter morgenkaffen og observation fra tårnet, hvor der blev set Atlingand han, tog vi efter en times tid ud i landskabet. Vi kørte ad Falbækvej, og fandt ret hurtigt en plet med et par Pomeransfugle.

Pomeransfugl. Foto: Kell Grønborg.

De blev grundigt studeret. Vi begav os derefter i retning af Pumpestation Nord, og fandt på en nyspiret mark nær de karakteristiske jagthytter, en ret stor flok Pomeransfugle fouragerende på arealet. Der blev på denne mark og en nabomark talt i alt 63 fugle, så det samlede antal androg 65 af de smukke brokfugle.

Pomeransfugl. Foto: Kell Grønborg.

Vi tog derefter til Pumpestadion Nord, hvor formiddagskaffen blev indtaget.

Bagefter kørte vi til fugleskjulet nær Lønborggård hvor vi fandt yderligere 2 Atlingænder, et par Knarænder, en enlig Skestork og en overflyvende ung Havørn, som mobbedes af måger og krager.

Skestork. Foto: Søren Gjaldbæk.

Godt middag begav vi os til Skænken Sø, hvor der var beskrevet et ynglepar af Pungmejse. Det lykkedes os desværre ikke af finde disse fugle, og heller ikke hverken Blåhals eller Fyrremejse, men syngende Rørsanger og Sivsanger samt Rørspurv lod sig flittigt se og høre.

Flottest var dog territorialkampen mellem 2 rørhøgepar.

Omkring kl. 13.30 opløstes gruppen, nogle begav sig hjemover, mens andre begav sig videre til andre lokaliteter.

Sammenlagt blev det til 32 arter på turen, herunder 65 Pomeransfugle, 1 Skestork og 1 ung Havørn, 3 hanner af Atlingand, mange Gule Vipstjerter, Bomlærker, Rørspurve og Stenpikkere.

Tekst: Kell Grønborg

##