Prognose for uge 14 og 15

Af Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk

Det er blevet tid til en ny prognose. En prognose, der rækker frem til de første Afrikatrækkeres ankomst. Forårstrækket over Fyn er et fascinerende naturfænomen, hvor millioner af fugle flytter sig mellem deres yngle- og overvintringsområder. Overalt i det fynske kan man opleve dette spektakulære træk, hvor store flokke af fugle flyver i formation og fylder himlen med deres karakteristiske lyde.  Fugletræk kan være en imponerende og inspirerende oplevelse såvel nat som dag. I mindre grad tænker vi måske over fænomenets betydning og det er også en vigtig del af økosystemet, da fuglenes bevægelser bidrager til spredningen af frø og pollen, og hjælper med at opretholde en sund balance mellem forskellige dyre- og plantearter, men det er en helt anden historie.

270323landflj

Landsvale, vi skal nok få de første svaler i den kommende periode. Foto: Flemming Johansen.

På tærsklen til april vil mange fuglekiggeres næser være vendt mod syd på de fynske forårstræksteder. Her vil der blive spejdet efter de første svaler, de må dukke op i den kommende tid. Land- og Digesvale er typisk først, Bysvalerne lige efter. Det er endnu småt med insekter, hvorfor svalerne om aftenen vil samle sig ved vådområder og fouragerer på insekter tæt over vandoverfladen. Alle svaler bør tages i kikkert og tjekkes for Rødrygget Svale, som kan dukke op som et eksotisk indslag.

270323lovsangersg

Løvsanger. De første af den slags kommer normalt omkring den 10.-15. april. Foto: Søren Gjaldbæk.

Mens man spejder mod syd, skal man slå ørerne ud og lytte efter de sidste Hedelærker og de første Skovpibere. Ringdrosler kan opleves på træk, men er straks lettere at finde rastende gerne på græsarealer nær buskads. Tjek alle solsorte der sidder og troner i toppen af levende hegn eller enkeltstående buske på enge og overdrev eller hopper på jorden. Størst er chancerne på forårstrækstederne eller ved kystnære lokaliteter, men arten kan også findes indlands, for eksempel kunne engene ved Neverkær eller Sortemosen måske huse en Ringdrossel. Ringdroslens sjaggerlignende kald kan man øve sig på og måske nappe en eksklusiv boligbirder art i mørket. Og nu man står og lytter i mørket, kan man lige så godt tage Sortand med, den har et meget karakteristisk trækkald, som man kan finde på blandt andet Xeno Canto.

Man har i et stykke tid kunnet høre Munk og Gransanger synge - sidst i perioden vil de blive suppleret med Løvsanger og Rødstjert - normale ankomst tidspunkter er midt i april, så de første fugle skulle være på trapperne i uge 15. Endelig er Rødtoppet Fuglekonge stadig i spil.

270323havternesg

Havterne, dem skal vi nok få at se i uge 14 eller 15. Foto: Søren Gjaldbæk.

De fleste, som vil, har nok set Splitterne, de andre terner kommer senere, først Havternen, hvor de første fugle kommer i begyndelsen af april, Fjordterne først omkring den 10. april, mens Dværgternen næppe ankommer i denne periode.

Af vadefugle må vi forvente at såvel Sort- som Hvidklire bliver set mange steder, de andre skal vi nok vente med.

270323fiskflj

Fiskeørn - den er der mange, som gerne vil have i bogen. Foto: Flemming Johansen.

Rørdrummerne pauker nu for alvor på Langeland, hvor vi alt overvejende har den fynske bestand. Gulstav Mose, Tryggelev Nor og Botofte Skovmose er blot tre blandt mange Rørdrumsteder på Langeland. Hvid Stork vil dumpe ned og raste flere steder på marker og enge, og kan ske overalt. Langeland og Nordfyn vil være bedste bud. Kommer der en god trækdag for rovfugle kan en adult Sort Stork være dagens helt store overraskelse. Ellers vil det være Fiskeørnene, som mange vil håbe at få i notesbogen. Hold øje med store mågeflokke, der pludselig letter eller måger, der varsler, så er der måske en Fiskeørn hastigt påvej mod NØ.

270323steppesg

Steppehøg, Nordskov Enge. Foto: Søren Gjaldbæk.

I den helt eksklusive boldgade, så er det blevet tid til Steppehøge igen, og et endnu vildere tilbagevendende forårsfænomen er blevet Blå Glente. Slå straks op i fuglebogen og få styr på denne eksklusive sydeuropæiske rovfugleart. Kommer der en Steppehøg eller Blå Glente vil gættet være Hindsholm eller Sydlangeland. Blå Glente fouragerer som Tårnfalk. Tjek mindre musende rovfugle i den kommende tid.

Skulle man have mod til at prøve noget nyt, kan vi nævne, at Sønderhjørne tidligere har givet meget store træktal for Sortstrubet Lom i april, der skal være sydøstvind. Måske Helnæs Fyr kan byde på noget lignende, måske indtræk af små- og rovfugle? Det er to ret ubesøgte lokaliteter.

270323sortlomsg

Sortstrubet Lom. Foto: Søren Gjaldbæk.

Dette var ordene - lad os inden andre nævner det - erkende, at vi hverken forudså Lille Bjergand eller Sortstrubet Jernspurv i sidste prognose. Det viser, at der altid er mulighed for at finde noget derude - i de kommende måneder gælder det om at være så meget som muligt i felten - man ser meget lidt fra sofaen - i hvert fald fra vores sofaer.