Projekt Ørn exit

Direktør hos DOF skriver vedrørende ændringer hos "Projekt ørn".

Da Erik Ehmsen ikke har følt det muligt at fastholde den faglige standard i styregruppen for Projekt Ørn, har han valgt at træde ud af styregruppen.
Dansk Ornitologisk Forening ønsker at have et tæt forhold mellem styregruppen og artskoordinatoren for Havørn, hvorfor man har valgt at finde en ny artskoordinator.
Erik fortsætter som redekoordinator for Arreskov parret og som skribent for Atlas 3 om havørne.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Erik Ehmsen for de mange år i ørnenes tjeneste. Erik har i mere end 25 år taget vare på havørnene i Danmark og hjulpet med at få formidlet fuglenes sag, det er vi meget taknemmelige for i Dansk Ornitologisk Forening.

Med venlig hilsen

Sigrid Andersen
Direktør