Punkttælling 2.0

DOF lancerer til efteråret et nyt punkttællingsprogram, som skal supplere de kendte vinter- og ynglefugletællinger i perioderne 20. december - 20. januar og 1. maj - 15. juni.

Punkttællingsprogrammet har eksisteret i 44 år med faste punkter på ruter, der tælles på veldefinerede tidspunkter (både datoer og tid på døgnet), og hvert år afrapporteres data i en flot trykt rapport.

Kun halvdelen af arterne på dette foto kunne bestemmes, så kun den ene kom til at indgå i en punkttælling. Foto: Søren Gjaldbæk.

Med Punkttællingsprogram 2.0 moderniseres metoderne og analyseværktøjerne, og der sker en konsolidering og forbedring af datagrundlaget i et samlet samlet 4-årigt citizen science-forløb med fokus på fuglene inden for konteksten af dansk biodiversitet.

Punktælling 2.0 rummer blandt andet spontantællinger, der er hurtigere for den enkelte tæller - det går i al sin enkelhed ud på, at man en dag, hvor ånden kommer over en, tæller alle de fugle, som man ser eller hører på et givet sted. Tællingen indrapporteres via DOF Basen eller en app, der lanceres i løbet af efteråret.

En af arterne i undertegnedes 5-minutters punkttælling. Foto: Søren Gjaldbæk.

”Punkttælling 2.0” udbygges også med blandt andet natlige og tidlige forårspunkttællinger for at få flere data på de arter, der ellers er dårligt dækket af de nuværende tællinger. Desuden tages lydoptagelser i brug – såkaldte soundscapes – der skal afdække om registreringen af fuglearter påvirkes af høretab hos en aldrende medlemsskare.

Påvirker et muligt høretab hos den aldrende gruppe af punkttællere registreringen af f.eks. Fuglekonge. Punkttælling 2.0 skal blandt andet kigge på dette. Foto: Søren Gjaldbæk.

Vi har på DOF Fyns web aftalt med DOF’s punkttællingskoordinator Thomas Vikstrøm at køre et lille pilotprojekt, så der kan indsamles lidt data for at se, hvordan systemet virker. I den kommende periode vil vi på nogle bestemte dage opfordre alle til at lave en 5-minutters punkttælling og indtaste resultatet i DOF Basen efter følgende retningslinjer:

  • Alle 5-minutters-tællingerne indtastes i DOFbasen.
  • Start- og sluttidspunkt skal noteres.
  • Der skrives ”spontantælling” i notefeltet, så tællingerne efterfølgende kan udsøges.
  • Feltet med ”Alle fuglearter indtastes” afkrydses for at sikre, at alle identificerbare arter, der er set og hørt, er noteret og indtastet.

Vi vil imidlertid give testfasen et twist, så vi på Fyn ”Tæller sammen – hver for sig” i forsøgsperioden. På den måde kan vi undersøge, hvad vi kan registrere af arter og antal her på Fyn på et givent tidspunkt på en given dag.

Munk - hvor mange af os får den med på en 5-minutters punkttælling? Foto: Søren Gjaldbæk.

Fyn tæller sammen - hver for sig

Første fællestælling bliver lørdag den 23. maj. Find 5 minutter mellem klokken 9 og 10 på en lokalitet, som passer ind i dine øvrige gøremål, og indtast resultaterne i DOF Basen som beskrevet ovenfor. Vi håber, at rigtig mange vil deltage - vi opsummerer resultatet her på siden, hvor vi blandt andet ser på, hvor mange arter der blev set, og hvilke arter, der blev set mange steder.

Tekst: Esben Eriksen og Søren Gjaldbæk.