Punkttællinger af ynglefuglebestanden, 2020

I disse dage udsendes årsrapporten for punkttællingsprojektet "Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2019".

Punkt2019

Projektet bidrager med utroligt meget relevant og ny viden om de forskellige fuglearters bestandsudvikling. Året 2019 var det 44. år, projektet har afsluttet. Datagrundlaget kommer fra frivillige tællere, og er et af de ældste projekter af sin slags i Europa.

Årsrapporten kan inden længe findes som PDF-fil via nedenstående  link. Her kan man også læse meget mere om projektet, og ikke mindst - man kan melde sig til at deltage.

Læs her meget mere om punkttællingsprogrammet.

Den dramatiske nedgang i landbrugslandets fugle i Danmark ses igen i årets rapport. Samme signifikante nedgang for landbrugslandest fugle ses også på europæisk plan, hvor det gennemsnitlige indeks for "farmland birds" er faldet med 57% i perioden 1980-2016.

Årets rapport fortæller om en lille, men ikke signifikant, nedgang i fuglebestandene i skovene, og en signifikant nedgang i fuglearter, der typisk lever i andre lokalitetstyper.

Skal denne udvikling bremses - eller vendes - kræver det en aktiv indsats fra os alle. Flere punkttællingsruter vil gøre analyserne endnu mere robuste, og resultaterne vil dermed vægte tungere i debatten om, hvordan vi skal forvalte vores natur.

Tekst og foto: Hans Rytter