Rapport fra turen til Nakkebølle Inddæmning den 10. april 2022

Turrapport fra Nakkebølle Inddæmning 10. april 2022
af Michael Bjerregaard

Deltagerne Nakkeboelle Michael Bjerrgegaard

Turens deltagere spejder efter fugl. foto Michael Bjerregaard

Vi var 10 friske deltagere der på trods af den friske og kolde vind fra NV (temp. var 3 grader) mødes ved Sanatoriet.

Vi startede med at fortælle om vores erfaringer med fuglekiggeriet og lidt om planen for turen, samt stedets historie. Derefter gik vi en tur ned i skoven mellem Sanatoriet og fjorden for at kigge på de syngende forårs skovfugle og tage et kig ude over Nakkebølle fjord. Vi så og hørte bl.a. 3 små lappedykkere, en del toppede skalleslugere, grønspætte, stære, huldue, spætmejser, stillits, korttået træløber.

Dette stykke skov er heldigvis et af de bedre bøgeskove hvor gamle træer som får lov at ligge og stå selvom de er revnet og knækket. Så der er masser af huller og dødt ved.

Senere gik vi hen til øhavstien men holdt lige en kage/kaffe pause inden vi bevægede os rundt langs inddæmningen hvor vi bl.a. så 2 havørne, 4 rørhøge, krikand, knarand, troldand, hvinand, rørspurve og syngende gransangere overalt. Der var desværre meget høj vandstand i søen efter sidste uges regn så desværre ingen mudderflader til vadefugle. 

Troldaender Nakkeboelle Jens Arnbjoern Joergensen

Troldænder i Nakkebølle Inddæmning. Foto: Jens Arnbjørn Jørgensen

På vej tilbage til bilerne igennem skoven var der bl.a. musvåger og ravn.
Det var en dejlig tur hvor vi oplevede masser af fuglesang og at foråret er kommet, på trods af den massive kolde nordvestenvind.

Tak for en hyggelig tur Michael Bjerregaard

                    Fuglearter vi så - i tilfældig rækkefølge

Rørspurv Gulspurv Dompap Bogfinke
Grønsisken Grønirisk Stillits Skægmejse
Stær Ravn Gråkrage Råge
Allike Skovskade Korttået træløber Spætmejse
Blåmejse Musvit Sumpmejse Gærdesmutte
Fuglekonge Gransanger Rødhals Sangdrossel
Solsort Jernspurv Hvid vipstjert Engpiber
Sanglærke Grønspætte Stor Flagspætte Huldue
Ringdue Sølvmåge Hættemåge Svartbag
Stormmåge Havørn Musvåge Rørhøg
Fiskehejre Skarv  Toppet Lappedykker  Lille lappedykker
 Fasan  Toppet Skallesluger  Blishøne  Taffeland
 Hvinand  Krikand  Gråand  Knarand
Bjergand Troldand Grågås Knopsvan