Ravne over Odins by

Den er sort som mørket og døden, og døde dyr er da også dens foretrukne føde. Ravnen er som rundet af det mørke, der hvilede over jorden før skabelsen. Men for ikke mange årtier siden var denne mytiske fugl helt udryddet fra Fyn. Nu flyver Ravnen igen i flok over øen.2018 12 05 Ravn Ravnholt Esben Eriksen

Ravnholt lever op til sit navn. Ravn over Lindkær.

Odin sendte, hver morgen sine to Ravne Hugin og Mugin ud i verden. Ved aften tide vendte de hjem og siddende på Odins skuldre berettede de om løst og fast fra både gudernes og menneskenes verden. Hugin, der betyder ”tanken”, er Ravnen, der ser frem. Munin, der betyder ”mindet”, er Ravnen, der skuer tilbage.

Ser Munin tilbage den dag i dag, så ville den se, at Ravnen i midten af 1800-tallet tabte terræn. Ravnens agtelse som guddommelig fugl var forbi. Nu skulle den bekæmpes. Ravnen blev anset som en trussel mod husdyr og husdyrenes unger, og der blev udbetalt skydepræmier til folk, der kom med døde Ravne.

2018 12 05 Ravn2 Ravnholt Esben Eriksen

Ravne er ofte sky, og er den tæt på, så ser man dem mest bagfra i færd med at flyve væk fra en. Her dog en nysgerrig en af slagsen.

På den tid var Ravnen formentlig en hyppig gæst på galgebakkerne, hvor den har taget for sig, af retterne. Det er derfor heller ikke svært at forestille sig, at Ravnen ofte blev set som et varsel om død og ulykke. De to forhold – at ravne lever af ådsler og ofte hakker øjnene ud på disse for at få hul på byttet – har uden tvivl bidraget til en helt særlig stemning omkring fuglen.

I 1922 var Ravnen tæt på udryddelse i Danmark og holdt kun stand med ganske få par i Sønderjylland. Fyn var helt uden Ravne i mange år og Odin hørte ikke meget nyt fra øen. I 1950'erne var øen fortsat Ravne-fri. Den tid er heldigvis forbi og langsomt dukkede først enkelte strejfere op og siden de første ynglepar. Nu yngler Ravnen sågar i Odins by – Odense, og endnu et par viste interesse for Åløkkeskoven i foråret 2018, men forsvandt igen.

Ravnen har haft stor fremgang i hele landet og Fyn er ingen undtagelse. DOF’s punktællinger viser, at ravnebestanden er 15 gange større end for 40 år siden. Set i det lys er det den fugleart, der procentuelt har oplevet størst fremgang i denne periode.

2018 12 05 Ravn3 Ravnholt Esben Eriksen

Ravne letter fra ådsel på jorden.

På Fyn er Ravnholt, Brændegård Sø og Erholm klassiske steder for arten, hvor man kan opleve Ravne i flokke på op til 30 fugle og nogle gange flere. Ravnen træffes i dag over hele Fyn, hvor bestanden formentlig tæller ca. 100 par (kilde Atlas III).

En fremgang selv ikke Hugin ville have forudset for 40 år siden. Og en fremgang der skal tilskrives, at mennesket har  genfundet  - om ikke et guddommeligt syn, så et mere nuanceret syn på Odins udsendte medarbejder, luftakrobat og naturens skraldemand.

Ravne høres ofte før de ses. Ravnekald from Esben Eriksen on Vimeo.

Ravnens speciale er at flyve med ryggen nedad. Luftakrobatik from Esben Eriksen on Vimeo.

 

/Tekst, foto og video: Esben Eriksen

¤¤