Referat af Cafeaften om Peru

Af Niels Bomholt Jensen.

Den 14. november klokken 19 var der cafeaften i DOF Fyns lokale på Rasmus Rask Skolen i Bellinge. Aftenens foredragsholdere var Allis Nielsen og Michael Mosebo Jensen, som besøgte Peru i juli 2022.  Allerede ved indgangen til vores lokale kunne vi se, at der var en kvinde involveret i aftenens foredrag. Der var sat levende lys op til at vise vej. Sådan plejer det ikke at være.

191122folkan

Klar til fordrag. Foto: Allis Nielsen.

Allis Højgård Nielsen og Michael Mosebo Jensen viste fotos fra en spændende rejse til Peru.
Der var mødt 25 op, for at høre om turen, og drømme sig til dette fuglerige land.
Michael fortalte levende om opgaven med at få de mange forskellige fuglearter i bogen, og om de noget forskellige indkvarterings muligheder der var. Ikke alle lød lige tiltalende.
Der var også sat fine faktabokse op på skærmen, som viste noget om den artsrigdom der er i Peru sammenlignet med Europa.

Aftenen sluttede klokken 21.

191122faktaboks

Peru i sammenligning med Europa. En endemisk art er en art, der kun træffes inden for et begrænset område.