Referat af Langtur til?

Michael Mosebo Jensens traditionsrige langtur gik i år til Sønderjylland.

Den 19.1.2020 kl. 6.30 mødtes 7 deltagere ved Lillebæltsbroens parkeringsplads, og vi begav os mod Løgumkloster med første stop i Kongens Mose, hvor vi, mens 1. kop kaffe blev nydt, blev budt velkommen af trompeterende Traner, dels rastende i mosen dels flyvende hen over os. I alt talte vi 38 traner.  Det var en stor oplevelse at se 8 blå kærhøge forlade deres overnatningsplads og flyve ud til fouragering i lokalområdet. Efter en spadseretur til et fugletårn, ivrigt spejdende efter Stor Tornskade, som næsten var blevet os lovet, begav vi os til næste lokalitet.

I morgenrøden kom de første af mange Traner forbi os i Kongens Mose.

Danmarks fremmeste urskov, Draved Skov, som er kendt for sin bestand af spætter: Sortspætte, Grønspætte, Stor og Lille Flagspætte og Mellemflagspætte. Det lykkedes os at finde Stor Flagspætte, og vi søgte efter Lille flagspætte, som nogle synes at høre trommende i nærheden. Vi fandt den dog ikke.

Der spejdes efter Stor Tornskade. Ivan havde sat en bounty på højkant!

Vi så og hørte Korttået Træløber og Træløber i skoven samt mange Spætmejser.

Næste stop blev Ellum Mark ved Tyvse, hvor der rastede mange Sangsvaner, Pibesvaner, Kortnæbbede Gæs, Blisgæs og Bramgæs. En isfugl fløj bag om os og satte sig pænt på en gren ved bækken, som vi observerede ved. Det var også her, at de fleste valgte at spise deres frokost til en varm kop kaffe, før turen gik mod grænsen, nærmere betegnet til Saltvandssøen, hvor vi mødtes af 3 Havørne og 6 Strandhjejler. Efter en god times tid gik turen nordpå til Klæggravene ved Margrethe Kog. Her var der bl.a. Vibe 1000, Pibeand 800 og Sølvhejre 4.

Tyvse Mark fremviste en fin blanding af bl.a. Pibesvaner, Sangsvaner og Kortnæbbede Gæs

Sidste observationspunkt var Ballum Sluse, som jo har rigtig mange arter at byde på.

Her var der endnu en Havørn, 4 Sølvhejrer, Bjerglærke 50, Bjergirisk 250. De mange rastende fugle i området forstyrredes af en Vandrefalk på jagt.

Vi gik en længere tur op diget for at komme tættere på alle fuglene og så blandt andet en større flok Hjejler og Stære.

På vej tilbage mod bilerne blev der spottet en Dværgfalk. Det var dog kun et fåtal, som så denne smukke fugl.

Kl. ca. 15 satte vi os i bilerne og begav os hjemover med store fugleoplevelser i mindet.

Tak til Mosebo for endnu en fornem tur til det sønderjyske fugleland.

Tekst: Kell Grønborg. Fotos: Michael Mosebo Jensen.