Referat af turen til Monnet 12. marts 2022

Referat af turen til Monnet 12. marts 2022
af Claus Dalskov 030322 Monnet Udsigt Poul Rasmussen 2021

Udsigt Monnet. Foto: Poul V. Rasmussen.

De 2 ledere Søren Bøgelund og Claus Dalskov kunne byde velkommen til !3 forventningsfulde deltagere ved markvejen ned til Monnet på denne flotte solskinsdag i marts. Det blæste en halv pelikan, så der var frisk luft nok til alle. Til gengæld var det mere småt med fuglene, der enten gemte sig eller var fortrukket til mildere forhold andetsteds. Dog fik vi set og hørt en masse Sanglærker, der ikke tog sig af blæsten på den store åbne strandeng. Det var dagens mindeværdige oplevelse!

Lidt Storspover kunne høres ude mod NØ og en enkelt sås flyve. En lille flok Bramgæs fløj over Monnet, og ude bag Knuden trak en Havørn mod øst på vores udtur. 2 par Krikænder lettede og fløj ud over øhavet, men ellers var det småt med andefugle.

Da vi nåede ud til stranden fandt vi en enlig og tillidsfuld Almindelig Ryle i vinterdragt. De fotograferende deltagere fik her serveret et fint motiv.

Alm Ryle Monnet 220312 Claus Dalskov

Alm. Ryle. Foto: Claus Dalskov

Kort før vi nåede Knuden fik vi 2 tidligt ankomne Stor Præstekrave at se og ved Knudevejlen lidt Strandskader og Pibeænder. Som det er sædvane på Monnetturen går vi ud til Knuden inden kursen sættes tilbage mod bilerne. Og sædvanligvis indtages den medbragte kaffe og brød netop herude på Knuden, hvor der er en fantastisk udsigt over dele af Det Sydfynske Øhav. Kaffen var vi dog blevet enige om at lade blive ved bilerne, så den kunne indtages ved hjemkomsten. Historien om Brændevinsstenen slap deltagerne dog ikke for.

Normalt leder Poul flokken ad en vestlig rute på tilbageturen. Det turde dagens ledere dog ikke binde an med, da det kræver en detaljeret viden om forholdene for at komme tørskoet ad denne vej, så vi tog næsten samme vej tilbage.

Snespurvene havde vi ikke set noget til i området kort før Knuden, hvor de plejer at holde til, så da en enkelt deltager havde set dem dagen før langs stranden ud mod Langodde, slog vi slag derudad. Og ganske rigtigt var der en lille flok på 16 individer, der fouragerede i tangopskyllet tæt på vandet. Så tæt, at de ind imellem fik et mindre brusebad af saltvandssprøjt over sig.

Snespurv Monnet 220312 Claus Dalskov

Snespurve. Foto: Claus Dalskov

Gæs og ænder var der som sagt ikke mange af på denne blæsende dag, så lederne opfordrede deltagerne til – hvis de havde tid – at lægge ruten forbi Vejlen, hvor læforholdene kunne have lokket disse fugle til.

Sluttelig var det dejligt at få en kop varm kaffe da vi kom tilbage til bilerne.