Referat - Bestyrelsesmøde den 2. november `22

Onsdag den 2. november afholdt DOF Fyns bestyrelse møde i foreningens lokale på Rasmus Rask Skolen. 

091122havre1flj

Havrevimpe. Foto: Flemming Johansen.

Man drøftede blandt andet:

  • Medlemsudvikling
  • Kommende unformationer
  • Ny aftale om brug af lokalerne på Rasmus Rask Skolen, Bellinge
  • Kommende Repræsentantskabsmøde
  • Generalforsmling 2023

 Læs referat fra mødet her.