Referat fra bestyrelsen - 4. november 2019

Hvidvip JD

Ung Hvid Vipstjert med karakteristisk gullig tegning i ansigtet. Foto: Jane Ditzel

DOF Fyns bestyrelse holdt møde den 4. november. Man drøftede bl.a. arbejdet i Naturpolitisk Udvalg, sjældne/sårbare fugles forhold på Fyn samt udviklingen af et feltornitologisk miljø på Sydlangeland samt  Keldsnor Fuglestation - KNF.  Man kan læse referat fra mødet her.

##