Referat fra bestyrelsesmøde DOF Fyn 9. februar

Af Palle Rosendahl Larsen

DOF Fyns bestyrelse afholdte bestyrelsesmøde den 9. februar i forenings lokaler på Rasmus Rask Skolen i Bellinge

Følgende punkter blev drøftet:

  • Konstituering af ny bestyrelse
  • Skovning af træer i ynglesæsonen
  • Boligbirding / DOF basen
  • Ungdomsarbejdet / Ørneklubben

Se referat på dette link.

150223havresg

Havrevimpe. Foto: Søren Gjaldbæk.

HUSK Ørnens dag den 26. februar 2023 kl 10 - 12 på Stige Ø, Odense.