Referat fra Dialogmøde mellem DOF Fyn, NST Fyn og MST Fyn

Torsdag den 14. marts var der dialog møde mellem DOF Fyn, Naturstyrelsen Fyn (NST) 0g Miljøstyrelsen Fyn (MST). Mødet blev afholdt hos Naturstyrelsen Fyn I Sollerup.

Der var rigtig meget på programmet, blandt andet

  • Mulige initiativer på NST’s arealer på baggrund af Ø-undersøgelsen 2021-22
  • Status for forvaltningsplan og hugstindgreb på Sydlangeland
  • MST’s fugleovervågning og levestedskortlægning i 2023 (Trane, Blåhals, Rørdrum, Rørhøg, Plettet rørvagtel, Engsnarre, terner, Klyde)
  • MST’s fugleovervågning i 2024 (Engryle, Brushane, Hvepsevåge og Rødrygget Tornskade)
  • Fugletælling på Vigelsø, nu hvor Kurt Due Johansen stopper

Man kan læse et grundigt og uddybende referat fra mødet her.

150324havrejd

Havrevimpe. Foto: Jane Ditzel.