Referat fra DOF Fyn-tur til Gyldensteen Strand lørdag den 8. juni

Af Jens Bækkelund

Otte deltagere mødte op ved Naturcentret på Gyldensteen Strand kl. 08.00

Efter en kort orientering gik vi gennem skoven og lyttede til de forskellige sangere, så Stor Flagspætte og
Musvit bo i samme hoteltræ og meget andet.

110624stormkgh

Gennem en del år har der ynglet Stormmåge på taget af møllen ved Reservatet. Foto: Kurt G. Holm.

I Reservatet nød vi udsigten fra toppen af møllen hvor en stormmåge lå og rugede på taget. Der var rørhøg,
Klyde, Vibe, Rødben og Gravand med ællinger. På havet lå flere Ederfugle med mange ællinger.
Senere gik vi tilbage og kiggede på forskellige ænder i Engsøen og lidt vadefugle.

Til sidst, da det blev regnvejr, kørte vi til Egensehytten og så en anden Rørhøg, en masse Grågæs, Knarand,
Pibeand, Gråand, Skeand, Troldand og tre lappedykkerarter med mere. Turen sluttede ved middagstid.