Referat fra DOF Fyn tur til Tryggelev Nor den 20. august 2023

Af Claus Dalskov

Søndag kl. 13 stod 12 deltagere og turleder Claus Dalskov parat på P-pladsen ved Tryggelev Nor. Første del af dagens tur gik til det gamle skjul ved Salme Nor. Håbet var at se en masse vadefugle. Håbet blev ikke helt opfyldt, men vi fik da set en del. 8 Sølvhejrer fouragerede i noret, og rigtig mange Store Præstekraver var ligeledes rundt for at finde noget spiseligt. Mellem dem 2 Lille Præstekrave, 1 Hvidklire og 5 Almindelige Ryler.

290823rovajaj

Rovterne. Foto: Jens Jørgensen.

Derefter gik turen mod det store skjul i Tryggelev Nor med stop ved stendyssen. En 6-8 stk. Rovterner gemte sig mellem Skarverne på sandøerne nord for P-pladsen, men ellers ikke noget specielt.
Fra det store skjul fik vi nogle fine oplevelser. Højdepunktet var en Fiskeørn, der kom ind for at få fanget lidt spiseligt. Desværre foregik det ikke lige foran skjulet, men ved tredje forsøg lykkedes det ørnen at få fat på en pæn Gedde. Det afslørede flere af deltagernes fotos af seancen. Fiskeørnen forsvandt over til Næs Præsteskov for at finde et roligt spisested. Yderligere 2 Fiskeørne trak syd, mens vi opholdt os i skjulet. I den store søflade så vi en del Skeænder, Knarænder og Blishøns. En enkelt Taffeland han var ligeledes tilstede.

290823fiskajaj

Fiskeørn på jagt. Foto: Jens Jørgensen

Rovternerne kom flere gange til søen for at fange fisk. Nogle havde unger med, der skulle fodres, og andre forsøgte at stjæle fangsten fra den heldige og dygtige terne. Kleptoparasitisme, som det hedder med et fint ord, når man lever af at stjæle fra andre, som for eksempel kjoverne. Her dog i skalaen: småtyveri. Skægmejserne var desværre ikke hjemme – i hvert fald ikke hvor vi befandt os, så de må vente til en anden gang.