Referat fra DOF Fyns tur til søerne den 4. december

Af Niels Bomholt

På en lidt råkold decemberdag var 12 deltager mødt op ved Brændegård Sø. Og her var egentlig fint med fugle. I alt 5 Havørne blev spottet og en Rød Glente fløj over skoven ved den modsatte bred. Sølvhejre kunne ses hele tiden, men det var svært at få styr på, hvor mange der var. Af ænder sås 6-700 Krikænder, og også rigtig mange skalleslugere, både lille og stor med henholdsvis 51 og 56. 3 nye deltager var mødt op til turen, heriblandt den meget unge Falke.

061222braendlis

Der obses ved Brændegård Sø og Henrik Tranberg tager notater. Foto: Lilly Sørensen.

Men vi trængte til at røre os lidt i kulden, så vi kørte til Sollerup, og gik ud til Arreskov Sø. Her var ikke så mange fugle, men Vandriksens grisehyl blev hørt tæt på.

061222lillesg

Lille Skallesluger, der var 51 i Brændegård Sø.

Turen gik videre gennem det skønne terræn på Bredholt, og en større flok Halemejser blev set. Og så var yngste mand også blevet træt.

Da vores kære redaktør havde tilføjet i programmet, at vi også skulle til Silkeå for at se efter Vandstær, gjorde vi naturligvis også dette, pligtopfyldende som vi er, selvom vi godt viste, at den ikke var set der i år. (Redaktøren undskylder!).
En Blå Kærhøg blev i øvrigt set i området både før og efter turen.