Referat fra DOF Fyns tur til vadehavet

Af Karen Koefoed

  • Har DOF Fyn nysgerrige og vidende medlemmer?
  • Har DOF Fyn mobile og aktive medlemmer?
  • Har DOF Fyn morgenfriske og underholdende medlemmer?
  • Har DOF Fyn fotodoku, der beviser noget af det?

JA! Selvfølgelig har DOF Fyn det!
Vi var nemlig 12 deltagere fra alle kanter af Fyn, der trodsede den nyfaldne sne og de mørke morgentimer og slog Michael Mosebo følge, søndag den 20 november 2022.

251122turstartkko

Mødestedet ved Tingdal Plantage. Foto: Karen Koefoed.

Michael havde sat os stævne ”på en mørk vej, langt, langt ude på landet”, klokken 07.00! Stedet var Tingdal Plantage og lokkemidlet, der havde fået os op klokken 4 var, at der angiveligt i perioder ses 40 Havørne lette ved daggry. Det antal nåede vi ikke helt op på, hvilket stakkels Michael måtte høre for resten af dagen – men efter meget kort venten, og inden alle var ankommet, var de første par Havørne gledet afsted, næsten hen over hovedet på os. Klokken 7.50 havde vi set 10 og alle var begejstrede. Mon udtrykket ”Frisk som en havørn” er skabt af morgenfriske fuglekiggere her på stedet?!
I en lind strøm fulgte 6 mere i løbet af vores halvanden times ophold.

251122blakko

Blå Kærhøg - der blev set flere i løbet af turen. Foto: Karen Koefoed. 

I den smukke og iskolde morgen passerede 500 Bramgæs og en stor mængde måger i den modsatte retning, fra vandet og ind i landet. Der var hele tiden fugle i luften til at holde os på tæerne!

Storspover gav lyd og fløj rundt og der blev set Sjagger, et højt antal duer, inklusive Hulduer, 80 Viber og en Spurvehøg. Bomlærker i massevis i krattet, en Musvåge og Husskader, samt en Blå Kærhøg. Kortnæbbet gås (9) blev også spottet.
Skulle man være nysgerrig på flere detaljer, kan jeg anbefale at man tjekker DOF Basen, da tallene og fuglene nævnt i denne beretning kun er et udsnit af, hvad den samlede gruppe fik oplevet.

251122havsaltvandkko

Havørn over Saltvandssøen. Foto: Karen Koefoed.

Nå, men solen var jo stået op, og det blev godt vejr til fælles fugletur, med samvær, erfaringsudveksling og fugleobs. Ingen sne, sjap eller regn, som holdt sig i andre dele af landet.
Michael guidede kortegen af fyldte biler, videre ud til kysten og Saltvandssøen. Første oplevelse blev ”desværre” ikke fotodokumenteret, men en mand stod på marken og viftede med et stofklæde, der lignede en gås og havde placeret model-gæs i græsset ved ”det skæve kryds” ved grænsen. Hmmmmmm. Et godt morgengrin og massiv undren iblandt nogle af os... Måske Michael havde bestilt ham, for at lokke fugle til?? Vi ved det ikke..... ;-).

251122solvkko

Der er også Sølvhejrer ved Vadehavet. Foto: Karen Koefoed.

En smuk Sølvhejre bød os velkommen, da den krydsede vejen og landede tæt på.
Der var Storspover, unge Strandskader, Viber og overflyvende gæs. Rørspurve og Skægmejser vimsede i rørene og Dobbeltbekkasiner gav lyd, fløj over os og puttede sig i kanten af rørene. Vandriksen blev hørt, men så vidt vides forblev den, som ofte, skjult.... Et par Strandhjejler fouragerede i det lave vand.
Michael havde lovet (!) Bjerglærker og havde valgt at parkere dem (20) på vendepladsen, hvor flere af os fik set dem for første gang. Tak for super service :-).

251122ryleflokkko

Udsigt fra diget ved Saltvandssøen. Foto: Karen Koefoed.

Det var ufattelig smukt at stå på diget i koldt, klart vejr og spejde ud over Vadehavet. Toget, der gled over Hindenburgdamm så ud til at svæve, og lige ud for os dansede hvid sol af ryler, til alles store fornøjelse. Masser af Gravænder rastede og passerede. En Havørn landende på stranden og langs vand- og beplantningskanten gled en Blå Kærhøg ind foran os. Jeg spottede en stor fugl og skulle have hjælp til at se, hvad det var, i en af de andres teleskoper. Da vi får indstillet og får flere øjne på, sidder der søremig en Vandrefalk i ”billedet” også - Herligt!
På vej retur til bilerne, passerede en flok (46 styk) fugle, som hjemme, på større skærm, blev bedømt til at være Stor Kobbersneppe. – og det er jo mægtig ærgerligt, at jeg på det tidspunkt, slet ikke vidste at det var lidt af en seværdighed!

251122storkobberkko

Stor Kobbersneppe - der blev set en flok på 46 - ganske mange! Sikkert islanske årstiden betragtning. Foto: Karen Koefoed.

Et kortere stop ved Vidåslusen / Højer Vade og en tur henholdsvis op i tårnet og hen ad stien, gav blandt andet Dobbeltbekkasiner, Lille Lappedykker, Sølvhejre, Bjerglærker, Gulspurve samt (optagelse af) syngende Bomlærke! Al den sol gav åbenbart Bomlærken lyst til lidt sang!!

251122digeobskko

Der obses fra diget ved Ballum sluse. Foto: Karen Koefoed.

Turens sidste stop ved selve Vadehavet var Ballum Sluse og Forlandet. Her kunne vi konkludere, at Klyderne ikke har forladt landet, for der rastede 64 styk! Igen var der både Musvåge, Havørne og to rastende Vandrefalke og cirka 1000 Pibeænder blev set.
De, der endnu ikke havde nået at spotte Bjerglærkerne, kunne få sulten stillet her! Vi stod længe og observerede Danmarks største forsamling på 300 styk, som fouragerede i græs og vådområde lige nedenfor diget, vi stod på!! Derudover var der 300 Bjergirisk, en overflyvende Fjeldvåge, som blev generet af en Spurvehøg, og i vandløbet/åen (?) på indersiden af diget, hørtes 2 x Vandrikse snakke til hinanden!

251122bjergkko

Bjerglærker. En flok på 300 holdt til på forlandet ved Ballum sluse. Foto: Karen Koefoed.

Vi var ikke nemme at få med der fra, men Michael lokkede med en større gruppe Pibesvaner. Og mulighed for at se traner. Og det ku´ vi jo ikke stå for.
Men... der må vi så bare erkende, at Michael havde glemt at informere fuglene om at stå klar og derfor var de …. VÆK! Til gengæld var enkelte heldige at se ”fjerene af” en Enkeltbekkasin, som åbenbart blev ”trampet op ” af vor forbipasserende bilkortege. Så alt i alt kunne vi simpelthen ikke være skuffede over tourguiden. Tak til Michael Mosebo for så lækker servering af fællestur, lokaliteter, vejr og fugle!

251122bomkko

Der blev set mange Bomlærker på turen - også syngende fugle. Foto: Karen Koefoed.

Men selvom Michael takkede af, var vi flere der var nysgerrige på de ”lovede” traner, og Arnbjørn Jens vovede pelsen og ”tog over”, hvor Michael slap. Med nogen frygt for at blive hængt ud for ikke at servere, lovede han os IKKE 100 % sikkkerhed for traner ved Kongens Mose, men NÆSTEN!! Ved første lave tårn, måtte vi så lige have en snak og forventningsafstemme, for der var virkelig, virkelig tomt ;-)
Til min helt vildt store begejstring, blev stedet dog reddet af ”en lys plet i en busk”, nogle gode kikkerter og skarpe kameraer. Jeg så min første Store Tornskade! (Desværre på ufattelig stor afstand).

251122sang1kko

Sangsvaner. Kongens Mose bød på Traner og Stor Tornskade. Foto: Karen Koefoed.


Umættede (!) drog vi over til det andet (høje) tårn og ENDELIG fik vi Traner at se! 16 forbipasserende og 2 enlige lidt efter. Svaner fløj over og andre rastede i søen og i trætoppene gav spurvefugle anledning til arts-snak … Undlader at kloge mig på arterne, men Gulspurv var der i hvert fald. Blå Kærhøg passerede også her.
Der var en ufattelig smuk aftenudsigt fra tårnet. Og aftenen blev rundet af med samme gode stemning, som da vi mødtes i mørket klokken 7.00 ved Tingdal Plantage!

251122folkvejkko

Der spejdes. Foto: Karen Koefoed.

Dagens observationer – og mangel og mistanker om samme – blev livligt diskuteret i den muntre flok. Heldigvis var der grin og smil på læben, når ikke alle var enige om hvad det, var man så, lige havde set eller håbede på at se ;-).
I sammenhæng hertil blev foto-doku diskuteret... For hvor fedt er det lige, at vide man har set Traner, når sidemandens foto viser, at det et svaner; eller når man er sikker på at se en flok hjejler, og så viser fotos at det er ryler ( HA HA HA)

Vi håber at få lov at komme på flere gode ture med DOF FYN-bekendte og takker Michael for en god dag.